Financiën

Bij een scheiding komt heel wat kijken, niet alleen juridisch en emotioneel, maar ook financieel. Financieel gezien wordt er verdeeld, zoals u dat heeft afgesproken. Dat kan zijn bij helfte als u getrouwd bent in de algehele gemeenschap van goederen, of gedeeltelijk als u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden of met uitsluiting van elkaar. Bij dat laatste is alles al gescheiden. Maar wat houdt dit allemaal in?

De eerste stap is bepalen onder welke voorwaarden u: ‘Ja’, heeft gezegd tegen elkaar. Vervolgens wordt bepaald welke acties er nodig zijn om de scheiding financieel te regelen.

Een financiële scheiding is geen 1+1=2 berekening. Het is maatwerk, en daarom is het van groot belang dat u het samen eens bent of wordt over de invulling van die verdeling. Vervolgens rekent de mediator al deze zaken voor u uit en bespreekt dit met u. Eventueel verwijst de mediator door naar een financieel adviseur als de zaken ingewikkelder liggen.

Te denken valt aan:

  • de kinderalimentatieberekening
  • de partneralimentatieberekening
  • de verdeling van de woning en de inboedel
  • de vermogensverdeling

Een financiële scheiding is geen 1+1=2 berekening. Het is maatwerk, en daarom is het van groot belang dat jullie het samen eens zijn of worden over de invulling van die verdeling. Vervolgens rekent de mediator al deze zaken voor u uit en bespreekt dit met u. Eventueel verwijst de mediator door naar een financieel adviseur als de zaken ingewikkelder liggen.

Alle uitkomsten en bedragen worden vastgelegd in het convenant en/of in het ouderschapsplan, zodat het juridisch goed is vastgelegd.