Mediation als startpunt, niet als eindpunt van je relatie!

Preventive Mediation voor het huwelijk om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken, zodat er tijdens het huwelijk geen grote (negatieve) verrassingen zijn.

Er wordt door aanstaande echtparen veel tijd en geld besteed aan de planning van hun huwelijk en alles wat daarbij komt kijken, maar preventief tijd en aandacht besteden aan verwachtingen of afspraken bij eventueel uit elkaar gaan, gebeurt (bijna) nooit. Dat wordt als negatief ervaren, daar wordt niet over gepraat. Natuurlijk wordt er ook onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, en denkt eenieder dat alles goed geregeld is, want júllie gaan toch niet uit elkaar!

Bijna 1 op de 2 huwelijken strand.

Dat blijkt echter onverstandig, omdat bijna één op de twee huwelijken eindigt in een scheiding. Realiteitszin is dus nodig. De meeste aanstaande echtparen trouwen in gemeenschap van goederen. Door 'Ja' te zeggen tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand heb je (onbewust) ook 'Ja' gezegd tegen allerlei wettelijke bepalingen. Te vaak blijkt dat geen of onvoldoende aandacht besteed wordt aan de vermogensrechtelijke gevolgen van trouwen in gemeenschap. Voor gemeenschap van goederen telt het volgende: "Wat van mij is, is van jou en wat van jou is, is van mij." Alles wordt op één grote hoop gegooid en dat is prima, als je maar bewust 'Ja' zegt. Zij die onder huwelijkse voorwaarden trouwen, laten die opmaken voorafgaande aan het huwelijk. Het lijkt erop dat die echtparen hun zaken beter hebben geregeld. Maar is dat wel zo?

Reguliere huwelijkse voorwaarden

De huwelijkse voorwaarden en de mogelijkheden worden met de notaris besproken. Meestal gebeurt dat in één gesprek. Daarna volgt de concept akte van huwelijkse voorwaarden en daarna de formalisering van die akte. Vervolgens wordt er getrouwd. Bij een echtscheiding blijkt in de praktijk echter regelmatig dat de huwelijkse voorwaarden tot gevolgen leiden die één van de echtgenoten niet heeft gewild, soms zelfs allebei. Er wordt bij echtscheiding veel geprocedeerd (naast de kinderen en alimentatie) over de gevolgen van huwelijkse voorwaarden, doordat de kwaliteit van die voorwaarden niet voldoet aan de wil c.q. wensen van beide echtgenoten. Daar komt men dan pas bij scheiding, te laat, achter.

Preventive mediation: doel en toegevoegde waarde

Om dit soort situaties in de toekomst te verminderen of zelfs te laten verdwijnen, is het van belang om de zienswijzen, verwachtingen en belangen naar elkaar te uiten en te bespreken. Dit kan met behulp van de preventive mediator. Deze deskundige familiemediator, beschikt over de juiste communicatievaardigheden en juridische- en fiscale kennis, waardoor het toekomstige echtpaar in alle openheid kan praten over hun gewenste huwelijksmodel (bijv. klassiek kostwinnershuwelijk of gelijkwaardige inkomens- en taak verdeling), bewustwording over de wijze van wederzijdse communicatie en, bijzonder belangrijk, de vermogensrechtelijke en financiële aspecten tijdens het huwelijk en bij een eventuele echtscheiding. Schenkingen en nalatenschappen voor of tijdens het huwelijk zullen ook aan de orde komen, zodat deze tijdens huwelijk en bij echtscheiding niet tot problemen behoeven te leiden. Zelfs ideeën over (eventuele) kinderen en de bijbehorende verwachtingen zullen worden besproken. Bij het tot stand brengen van afgewogen huwelijkse voorwaarden kan de mediator een belangrijke rol vervullen. De communicatie en onderhandelingen tussen partijen wordt begeleid om op basis van wederzijdse belangen tot een voor hen optimale uitkomst te komen. Hiertoe bestaat een voor Nederland nog betrekkelijk nieuw middel: preventive mediation.