Mediation na de wijziging in het ontslagrecht: De oplossing?

Het is bijna zover, op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Dit leidt tot een aantal belangrijke wijzigingen in het ontslagrecht. Onder arbeidsdeskundigen en arbeidsrechtadvocaten 'food for thought'.

Deze wijzigingen brengen echter genoeg redenen met zich mee om bij een arbeidsconflict na 1 juli juist voor mediation in plaats van de juridische weg te kiezen. Kort en bondig:

Zodra de wetswijziging in gaat, hebben werknemers een bedenktijd van twee weken voordat een aangeboden ontslagvergoeding van kracht wordt, mits de werkgever dit schriftelijk heeft aangekondigd, anders zijn het drie weken. Als een werknemer voelt dat de ontslagvergoeding hem is opgedrongen door zijn werkgever (ongelijke verhouding) bestaat er een reële kans dat de werknemer gedurende de bedenktijd alsnog aangeeft niet met de aangeboden vergoeding akkoord te gaan.

Als partijen tijdens een mediationtraject samen tot een oplossing komen, is de kans dat de werknemer terug zal komen op de afspraken die zijn vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst een stuk kleiner.

De Kantonrechtersformule komt te vervallen en werknemers zullen bij ontslag recht hebben op een lagere vergoeding, de transitievergoeding. Daarnaast wordt het mogelijk om bij ontslagzaken in beroep te gaan. Vanwege de lagere transitievergoeding zullen werknemers mogelijk sneller geneigd zijn om te procederen om alsnog een hogere vergoeding te krijgen. Mogelijk volgt daarna zelfs nog een hoger beroep en dus langdurige onzekerheid. Dit behoort tot de moegelijkheden, maar kan worden voorkomen door in mediation tot een oplossing te komen voor het arbeidsgeschil. De oplossing komt in onderling overleg tot stand, tot tevredenheid van werkgever en werknemer.

Tenslotte, in het geval van een verstoorde arbeidsrelatie, kon een rechter een ontslag toekennen, ook al was er weinig dossier opgebouwd. De rechter bepaalde dan dat de werknemer in dat geval een hogere vergoeding kreeg toegewezen. Maar per 1 juli zal de rechter niet langer flexibel kunnen omgaan met het toekennen van een variabele vergoeding. Immers, we hebben dan de vaststaande (niet door rechter naar boven of beneden aan te passen) transitievergoeding. Een ontslag zonder volledig dossier zal dan ook niet meer door de rechter worden toegekend. Immers, dit kan voor de werknemer niet meer met een hogere vergoeding door de rechter worden gecompenseerd. Maar als partijen nu toch niet langer kunnen samenwerken? En de arbeidsrelatie zo is verstoord dat partijen niet meer samen kunnen werken? Dan kan mediation uitkomst bieden - partijen kunnen dan toch praten over een exit en wel tegen een billijke vergoeding.

Kortom, uw arbeidsconflict oplossen onder begeleiding van een mediator kan na 1 juli heel lucratief zijn!