Ontslagaanvragen steeds vaker afgewezen door rechters.

Sinds de nieuwe wet WWZ (Wet Werk en Zekerheid) in werking is getreden, is het ontslagrecht aan strengere regels gebonden. Rechters dienen zich aan de wettelijke ontslagcriteria te houden, waardoor een ontslagaanvraag minder snel wordt toegewezen. Daarnaast vallen de ontslagvergoedingen vele malen lager uit dan voor 1 juli 2015. Waarschijnlijk zorgt dat mede voor een meer terughoudender houding bij de rechters om ontslag goed te keuren.

Redenen voor ontslag

Rechters blijken een arbeidsovereenkomst percentueel vaker te ontbinden, als het gaat om een verstoorde arbeidsverhouding. Dit gebeurt bij 7 van de 10 ontslagaanvragen. Bij ontslag op staande voet zijn rechters het echter minder vaak eens met de werkgever en wordt de arbeidsovereenkomst bij een derde van de aanvragen ontbonden. Daarmee zou je dus kunnen concluderen, dat werkgevers eerder bepaalde (verwijtbare) gedragingen van werknemers als reden ervaren voor ontslag, dan rechters.

Mediation na afwijzing ontslagaanvraag

Nadat de ontslagaanvraag is afgewezen, staan de relaties onder flinke druk. Hoe kun je als werkgever dan nog verder met de werknemer? En hoe ga je als werknemer na een situatie als dit, dan toch weer 'gewoon' aan het werk? Laten we eerlijk zijn, dat gaat niet. Beide partijen kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is. Om de situatie weer werkbaar te maken, is er hulp nodig. De mediator kan die hulp bieden. Tijdens de mediation krijgen de partijen de kans om hun kant van het verhaal te doen en komen verwijten boven tafel. Vanuit die openheid kan er gewerkt worden aan een werkbare toekomst, waarbij beide partijen aangeven wat voor hen belangrijk is. En misschien kan er dan een nieuwe situatie ontstaan, waarmee beide partijen tevreden zijn.