Passend Onderwijs vooral een papieren tijger?

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben de scholen er een flinke verantwoordelijkheid bij gekregen en daarmee veel werk. Zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/passend-onderwijs-vanaf-schooljaar-2014-2015

Als scholen vinden dat een leerling beter tot zijn of haar recht komt op een andere (speciaal onderwijs) school, moeten zij aan kunnen tonen waarom. Zij moeten kunnen laten zien wat zij al hebben gedaan en tot welke conclusies zij zijn gekomen. Dit wordt een ontwikkelingsperspectief of kortweg OPP genoemd. De consequentie van de wet Passend Onderwijs geeft veel onrust bij scholen en met name bij de leerkrachten, want een OPP beslaat al gauw tien tot vijftien pagina’s. Het opstellen van een OPP kost gemiddeld 20 uur. Onder het opstellen wordt verstaan het observeren van de leerling, het praten met de leerling en het toetsen van de leerling, het praten met de ouders, en het schrijven van het plan en alles wat er tussentijds nog gedaan moet worden.

Leerkrachten geven aan dit hele proces te ervaren als een extra belasting, ook al vinden ze het idee van een OPP goed. Leerkrachten merken dat de tijd die zij hebben voor het voorbereiden van hun lessen wordt opgeslokt door dit soort plannen, want naast de OPP’s zijn er ook nog de groepsplannen en handelingsplannen te schrijven. "Laat mij nou maar gewoon lesgeven." Hoor ik geregeld op de werkvloer, of "Ïk ben niet het onderwijs ingegaan om de hele middag te zitten typen." Gelukkig begrijpen diezelfde leerkrachten dat als je ouders tegenover je hebt zitten, het toch wel heel fijn is om je verhaal te kunnen onderbouwen.

Ik denk dat leerkrachten het nut gaan inzien van deze ‘papieren tijger’ zodra ze ervaren hebben wat het hun kan bieden, want deze ‘papieren tijger’ zorgt er ook voor dat ze echt naar een kind gaan kijken en moeten nadenken over de dingen die ze zien. Soms is er een bepaalde objectiviteit nodig om dingen helder te kunnen zien en wat dat betreft biedt Passend Onderwijs flink veel objectiviteit!

Tot die tijd zullen er nog de nodige conflicten tussen ouders en school ontstaan. Die conflicten kunnen samen met de onpartijdige mediator van In Overleg Mediators aan de mediationtafel worden opgelost. Alles wat daar wordt besproken blijft daar en het biedt beide partijen de mogelijkheid om tot elkaar te komen en naar oplossingen te zoeken. Alles voor het welzijn van het kind / de leerling!