Pesten en mediation: Het gesprek tussen pester en gepeste

In alle lagen van de bevolking is pesten momenteel een hot item dat, terecht, veel aandacht krijgt. Iedereen kent wel iemand die pest, heeft gepest, iemand die gepest wordt of gepest werd. De impact van pesten is enorm, vooral voor de gepeste. Zo kunnen gevoelens van depressie ontstaan en/of verergeren, het gevoel van eigenwaarde sterk verminderen en kunnen zij last krijgen van angsten. Kijk voor de gevolgen van pesten op de site van Stichting Aandacht Voor Pesten : de gevolgen van pesten en op de site van de Nationaleonderwijsgids: Week tegen Pesten van start met thema groepsvorming.

Dat de gevolgen groot zijn, is duidelijk. Wanneer kan mediation in deze gevallen plaatsvinden?

De mediator kan in gesprek gaan als beide partijen bereidt zijn tot een oplossing te komen, de pester niet of onvoldoende begrijpt wat zijn/haar gedrag veroorzaakt en beide partijen de mediator vertrouwen.

Mediation werkt niet als de pester zich niet wil of kan verplaatsen in de gepeste en andersom!

In de gevallen waarbij mediation van toepassing is, kan het pesten in één middag opgelost worden. Ook is er aandacht voor de gevolgen van de nieuwe verstandhouding. Hoe brengen beide partijen die nieuwe verstandhouding over aan de omgeving, zodat er geen sprake is van eventueel gezichtsverlies bij de pester etc..

Pesten definitie: Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en-of psychisch lijden.

Mijns inziens is deze definitie onvolledig, want als iemand plaagt en de ander ervaart het als pesten, dan is er in ieder geval sprake van een onbalans in de relatie en dus een conflict. En voor mediation geldt, dat als er één het gevoel heeft in conflict te zitten, er sprake is van een conflict.