Scheiden in 5 stappen

Onder begeleiding van de mediator bepaalt uzelf onder welke voorwaarden de scheiding vorm krijgt. Daarbij worden de volgende vijf stappen doorlopen:

  1. Afspraken maken
  2. Opstellen echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan
  3. Verzoekschrift indienen bij rechtbank
  4. Beschikking rechter
  5. Inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie

Pas als alle stappen zijn doorlopen, is de scheiding definitief. Stap drie tot en met vijf duren vier tot zes weken. De tijd die nodig is om tot goede afspraken te komen en deze zorgvuldig vast te leggen in het convenant (stap een en twee) varieert sterk van geval tot geval. Gemiddeld kost dat twee tot vier gesprekken bij de mediator. U kunt dus binnen 8 weken gescheiden zijn.