Alimentatie berekenen Almere

Alimentatie almere

Waarom alimentatie en wat is het eigenlijk?

Alimentatie is een beladen woord net als de beruchte blauwe envelop. Het is iets waar je niet onderuit kan, of wel? Moet je het betalen? Moet je het opeisen?

Wel of geen alimentatie?

Bij een scheiding komt heel wat kijken, niet alleen juridisch en emotioneel, maar ook financieel. Financieel gezien wordt er verdeeld, zoals jullie dat hebben afgesproken. Dat kan zijn bij helfte als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen. Of gedeeltelijk als jullie getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden of met uitsluiting van elkaar. Bij dat laatste is alles al gescheiden. Maar wat houdt dit allemaal in? En wat heeft dat met de alimentatie te maken?

Hoeveel alimentatie moet ik betalen of kan ik krijgen?

Dit heeft te maken met verschillende factoren. De mediator zal jullie daarmee helpen en de hoogte van de alimentatie voor jullie berekenen. Jullie mogen ook samen bepalen wat jullie een reëel bedrag vinden. Komen jullie er samen niet uit? Dan zal er aan de hand van de Tremanorm een berekening worden gemaakt. Hoe hoog het bedrag is, ligt aan jullie inkomen en situatie. Ook dat zal de mediator uitleggen tijdens de scheidingsmediation.

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud van de kinderen (kinderalimentatie) of van de ex-partner (partneralimentatie).

Zodra je kinderen krijgt, heb je te maken met zorgplicht. Niet alleen fysiek, mentaal en emotioneel; je hebt ook een financiële zorgplicht. De algehele zorgplicht voor de kinderen wordt door jullie beiden als ouders van jullie kinderen gedragen.

Hoe die bijdrage en verdeling eruit ziet, is aan jullie. Het kan zijn dat de één meer bijdraagt door meer thuis te zijn en dat de ander meer bijdraagt in financiële zin. Hoe dan ook de kinderen mogen niet de dupe worden van jullie scheiding, vandaar deze kinderalimentatie. Kijk voor een indicatie van de kinderalimentatie eens op: https://www.berekenkinderalimentatie.nl/

Er kan ook sprake zijn van een bijdrage in het levensonderhoud voor de ex-echtgenoot, dat heet partneralimentatie. Door elkaar het jawoord te geven, beloof je voor elkaar te zorgen. Deze zorgplicht houdt niet op na scheiding, waardoor er na de scheiding sprake kan zijn van alimentatie.

footer-logos