Co-ouderschap is gezamenlijk ouderschap

Co-ouderschap is gezamenlijk ouderschap

Bij een scheiding moeten er afspraken vastgelegd worden over de kinderen. De afspraken worden genoteerd in het ouderschapsplan. Bij het maken van deze afspraken, kunnen jullie kiezen voor co-ouderschap.

 

Co-ouderschap: wat is het?
Bij co-ouderschap zijn de ouders niet meer bij elkaar, maar wordt er wel samen voor de kinderen gezorgd. Het betreft een ouderschapsregeling waarbij de zorgtaken, de opvoedingstaken en de kosten gelijk worden verdeeld. De kinderen zijn zo ongeveer even vaak bij de moeder, als bij de vader. Hoe dit wordt ingedeeld staat geheel vrij. Dit is grotendeels ook afhankelijk van jullie wensen, werk en gewoonten. Wat kenmerkend is voor co-ouderschap, is dat beide ouders betrokken zijn bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. Zo maken de kinderen deel uit van twee huishoudens en hebben beide ouders evenveel te zeggen over de kinderen.

 

Is co-ouderschap wat voor ons?
Om co-ouderschap tot een succes te maken, is het belangrijk dat er goed overleg mogelijk is. Ook moeten jullie bereid zijn om elkaar regelmatig te spreken en te zien. De mening van de kinderen is belangrijk, zij moeten immers met de gemaakte regeling om kunnen gaan. Het ene kind is makkelijker dan het andere kind, hou er rekening meer dat de kinderen er geen ernstige negatieve gevolgen (ervan) van ondervinden. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer ze gaan bepalen bij wie ze willen zijn en wanneer.

 

Co-ouderschap: alimentatie
Indien jullie kiezen voor co-ouderschap, gelden er andere regels ten behoeve van alimentatie. Er zijn verschillende manieren om hiermee om te gaan. Gaat het echt om een 50-50 verdeling in de zorg van de kinderen, dan kan je ervan uit gaan dat jullie beiden gelijke kosten hebben. De persoon met de hoogste inkomen kan deze kosten gemakkelijker dragen, dan degene met een lager inkomen. Wat in dit geval gebruikelijk is, is dat degene met een hoger inkomen alsnog een stukje alimentatie betaald. Wat ook mogelijk en gebruikelijk is, is het openen van een kinderrekening. Hier storten jullie beiden maandelijks een bedrag op (waaronder ook bijvoorbeeld de kinderbijslag). Zo is er voor beiden zicht op de uitgaven, en kan dit onder andere worden gespendeerd aan bijvoorbeeld nieuwe kleding. Uiteraard kan hiervan afgeweken worden en geheel andere afspraken vastgelegd worden.

 

Wilt u meer informatie betreffende co-ouderschap? Of wat wij nog meer voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u bij het maken van goede afspraken betreffende co-ouderschap in het ouderschapsplan. Klik hier.

Write a Reply or Comment

footer-logos