Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding en scheiding… wat nu?

Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding en scheiding… wat nu?

Trouwen na het maken van huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding, waarom eigenlijk? Daar zijn meerdere redenen voor.

Een eigen bedrijf, een grote erfenis of nalatenschap. Verschil in reeds opgebouwd vermogen, zoals een partner met een eigen woning etc. Allemaal met de reden om een of beiden partners financieel te beschermen. Het periodiek verrekenbeding is er om toch samen iets op te bouwen.

In veel van die huwelijkse voorwaarden staan verrekenbedingen vermeld. Een veel voorkomende is het periodieke verrekenbeding. Het periodiek verrekenbeding is een afspraak tussen partners. Hierbij wordt jaarlijks gekeken of er overgespaard vermogen is.

Overgespaard vermogen is het totaal van de inkomens, dat niet is uitgegeven aan de kosten voor levensonderhoud. Het periodieke verrekenbeding zegt eigenlijk dat dit geld eerlijk moet worden verdeeld. Aan het einde van elk kalenderjaar zou dat verrekenen moeten gebeuren.

Dit gebeurt in de praktijk bijna nooit. Elk jaar naar de notaris om één en ander vast te laten leggen? Tijdens Oud en Nieuw even samen gaan zitten…? Nee, dat gebeurt bijna nooit.

Wat als je vervolgens gaat scheiden. Wat te doen? Uitspraken van rechters geven aan, dat jullie tijdens de (echt)scheiding horen te verrekenen bij periodiek verrekenbeding. Er wordt uitgegaan van gezamenlijk opgebouwd vermogen.  Alles wat jullie gekocht hebben of hebben gespaard tijdens het huwelijk, is van jullie samen. Alles wordt vervolgens verrekend. Eigendom blijft eigendom. Een auto op naam van de vrouw, blijft van de vrouw. Zij zal haar partner de helft van de huidige waarde betalen.

Er zijn een aantal uitzonderingen te noemen. Erfenissen en/of schenkingen en eigendommen (vermogen) die voor het huwelijk al van een van de partners waren, die hoeven niet verrekend te worden.

En wat als dit niet jullie intentie was tijdens het opstellen van de huwelijkse voorwaarden? Binnen het civielrecht, waarbinnen mediation valt, mogen mensen in (echt)scheiding alles zelf bepalen. Alles is mogelijk, mits er niets wordt afgesproken dat binnen het strafrecht valt.

Maar let op: Alles mag, er kunnen echter wel fiscale gevolgen aan bepaalde beslissingen zitten! Dus laat je altijd goed informeren, dat kan vele malen goedkoper zijn, dan de fiscale consequenties die aan bepaalde afspraken kunnen kleven.

Write a Reply or Comment

footer-logos