Juridisch ouderschap en gezag

Juridisch ouderschap en gezag

Ouderschap en gezag

Het uitgangspunt is, dat een kind maximaal 2 ouders kan hebben. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het geslacht van de ouders maakt daarbij niet uit. Een kind kan dus een vader en een moeder hebben, twee moeders of twee vaders. De ouders van een kind hebben ouderschap en gezag over een kind, als ze dat automatisch hebben of hebben geregeld.

 

Maar wanneer heb je nou ouderschap en gezag over een kind?

De moeder van een kind is in ieder geval de vrouw waaruit een kind geboren is, zij heeft automatisch ouderschap en gezag.

Tegelijkertijd hoeft ze niet de enige moeder te zijn, zoals ik hierboven al kort had benoemd. Vanaf 1 april 2014 is namelijk een wetswijziging doorgevoerd, waarbij de vrouwelijke partner van de moeder de duomoeder wordt. Dit duomoederschap ontstaat als het stel gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Daarnaast hebben zij voor een donor gekozen, die voldoet aan de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Het kind mag op of na 1 april 2014 geboren zijn.

Anders geldt de wet als voor 1 april 2014. Deze wet geeft aan dat de vrouwelijke partner van de moeder het kind moet erkennen of adopteren. Pas dan zou ze juridisch de moeder kunnen worden.

 

Een vader heeft automatisch ouderschap en gezag, als hij is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met de moeder op het moment van de geboorte. De vader hoeft hiervoor niet de biologische vader te zijn. De relationele betrekking tot de moeder is doorslaggevend.

Anders geldt dat hij het kind moet erkennen, adopteren of  zijn vaderschap gerechtelijk moet laten vaststellen.

 

Om een kind te mogen erkennen, moet je als aankomende ouder aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag je geen broer of zus zijn van de moeder. Je moet ouder zijn dan 16 jaar en er mogen niet al 2 ouders zijn. Verder moet de moeder schriftelijke toestemming geven voor de erkenning van kinderen jonger dan 16 jaar. Als het kind zelf ouder is dan 12, zal deze ook schriftelijk toestemming moeten geven.

 

Als het gaat om een homoseksueel stel, dan is juridisch ouderschap en gezag alleen mogelijk via adoptie.

 

Waarom zou je juridisch ouder willen zijn?

Als juridisch ouder ontstaat er een familierechtelijke band, waardoor je kind automatisch erfgenaam wordt. Verder ontstaat er een levenslange onderhoudsplicht, recht op omgang en informatie en de plicht tot raadpleging.

 

Wanneer heb je nog meer ouderschap en gezag over een kind?

Ouderlijk gezag heb je als juridisch ouder automatisch en als je een kind hebt erkend, krijg je naast ouderschap ook gezag door dit gezamenlijk aan te vragen bij de rechtbank via bijvoorbeeld deze link:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Gezag/Paginas/Gezamenlijk-gezag-formulier.aspx

 

Wat houdt ouderlijk gezag eigenlijk in?

Als je ouderschap en gezag hebt over een kind, dan heb je de plicht en het recht om je minderjarige kind op te voeden en te verzorgen, de ontwikkeling van de banden van je kind met de andere ouder te bevorderen, je minderjarige kind te vertegenwoordigen in burgerlijke rechtshandelingen en moet je goed bewind voeren over het vermogen van je minderjarig kind. Ook na scheiding, of misschien wel juist na scheiding.

 

Volgende keer zal de blog onder andere gaan over ouderlijk gezag bij ontbreken juridisch ouderschap.

footer-logos