Kinderalimentatie

Papa en mama gaan scheiden… Dat is een heftige boodschap voor kinderen. Hun wereld staat op de kop. Kinderalimentatie is in het leven geroepen, omdat  kinderen het niet slechter mogen krijgen door de scheiding van hun ouders. Er wordt dan natuurlijk wel alleen naar het financiële stuk gekeken, het emotionele deel is aan de ouders om op te vangen.

Wat is kinderalimentatie?

Na de scheiding brengen de kinderen hun tijd door bij de vader of bij de moeder. De verdeling van tijd heet de omgangsregeling. Diegene waar de kinderen de meeste van de tijd doorbrengen is de verzorgende ouder. De andere ouder zorgt voor de kinderen door financieel in de kosten van de kinderen voor levensonderhoud bij te dragen. Dat heet kinderalimentatie. Dit betekent niet dat de betalende ouder geen omgang heeft met de kinderen. De zwaarte van de verzorging ligt alleen bij de ander.

Welke kosten vallen onder de kinderalimentatie?

Zodra er een bedrag is vastgesteld door jullie als ouders onderling of na het (laten) maken van een berekening, dan vallen alle kosten van de kinderen hieronder. Te denken valt aan: eten, drinken, kleding, sportclubs, cadeautjes voor kinderfeestjes, kosten van opvang etc. Jullie kunnen bepalen dat er uitzonderingen kunnen zijn, zoals het aanschaffen van een beugel, paardrijles, schoolgeld etc. Al die afspraken komen in het ouderschapsplan.

Duurt de kinderalimentatie tot 18 jaar?

In principe wel, want met 18 jaar is je kind een jongvolwassene geworden, dit is echter als jullie kind financieel zelfstandig is. Mocht jullie kind nog naar school gaan, dan hebben jullie zorgplicht totdat jullie kind 21 jaar is. Vanaf 21 jaar mogen jullie natuurlijk jullie kind financieel blijven steunen, maar verplicht is het niet meer.

Kinderalimentatie vastleggen

Het is altijd verstandig om de kinderalimentatie in het ouderschapsplan vast te leggen en de afspraken door de rechter te laten bekrachtigen. Zo is ieder van jullie verplicht zich aan de gemaakte afspraken te houden. Mocht degene die de alimentatie hoort te betalen, dat niet doet, dan kan de LBIO worden ingeschakeld om de kinderalimentatie voor jou te innen. Maar dat is in jullie situatie natuurlijk helemaal niet nodig!

footer-logos