Kindgesprek

Voor de mediator zijn de kinderen belangrijk en dat geldt voor jullie als ouder natuurlijk nog meer!

Kindgesprek: achterhalen wat van belang is

Daarom biedt In Overleg Mediators gratis kindgesprekken aan. Tijdens een kindgesprek krijgt het kind de kans om aan te geven wat het niet wil en wat het vooral wel wil in de nieuwe situatie. Renske zal tijdens het kindgesprek met jullie kind achterhalen wat voor hem of haar van belang is, zonder dat jullie kind daarmee in een loyaliteitsconflict terecht komt.

Kindgesprek: daarom goede afspraken!

Gelukkig is dit allemaal te voorkomen met goede afspraken. Want na de scheiding wordt goede communicatie tussen de ouders nog belangrijker voor de kinderen.

Paraplu gesprek

Tijdens de mediation kan er ruimte gemaakt worden om het zogenaamde ‘paraplu’ gesprek voor te bereiden. Dit gesprek is het gesprek dat ouders hebben met hun kinderen, waarbij ze aangeven te gaan scheiden. Renske zal met jullie bespreken wat jullie tot nu hebben besproken en als de kinderen nog niet weten van de scheiding, hoe je dit gesprek kunt voorbereiden. Het is heel belangrijk om dit gesprek met zorg voor te bereiden, zodat de kinderen voelen en weten dat jullie samen hebben besloten te gaan scheiden, ook als dat niet zo is!

Kindgesprek: andere leeftijd; andere aanpak

Renske kan kindgesprekken voeren met kinderen vanaf 4 jaar oud. De inhoud van die gesprekken is natuurlijk van heel andere orde dan bij een veertienjarige. De kindgesprekken van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 zijn echt bedoeld om het kind mee te nemen in de ontwikkelingen van de scheiding. Dit kindgesprek is bedoeld, om ze het gevoel te geven dat zij er toe doen. De beslissingen liggen namelijk geheel bij de ouders. Vanaf 12 jaar kan een kind door de rechter worden gevraagd zijn of haar mening kenbaar te maken. Het mag echter nog steeds niet zelf kiezen bij wie het wil wonen. Een kind laten bepalen of het bij papa of mama wil wonen, is het kind in een loyaliteitsconflict brengen. Kiest het kind voor de één, dan wijst het tegelijkertijd de ander af. Wel mag er gevraagd worden naar de mening van het kind zelf.

Vanaf 18 jaar zijn kinderen officieel volwassen. Deze jongvolwassenen mogen zelf kiezen en zullen niet worden meegenomen in het ouderschapsplan. Natuurlijk heb je als ouder dan nog steeds een opvoedende taak en de verplichting je kind(eren) financieel bij te staan.

Wil je meer informatie betreffende kindgesprek, of welke diensten wij nog meer kunnen aanbieden? Neem dan gerust contact met ons op.

footer-logos