Mediation Almere

Mediation Almere is een manier om een conflict om te buigen naar een gezamenlijk doel, waarbij de wensen van beide partijen ruimte en invulling krijgen.

Het doel van mediation Almere

Mediation Almere kan voor verschillende doeleinden ingezet worden. Het eerste wat gedaan moet worden, is bepalen wat het doel is van de mediation. Bij een scheiding is dat duidelijk, namelijk uit elkaar gaan. Of het gezamenlijk ouderschap vorm geven.

Wanneer kies ik bij scheiding voor mediation Almere?

Een mediation Almere is vooral geschikt als er een situatie is, waarbij jullie nog wel met elkaar praten. Jullie zijn er beiden van overtuigd, dat jullie er samen uit willen komen, omdat het beter is. Een scheiding kan verdrietig, pijnlijk en hard zijn. Wellicht komt er ook een hoop boosheid naar boven en teleurstelling; een toekomstbeeld dat aan diggelen ligt. En ondanks al die emoties willen jullie elkaar in de ogen aan kunnen blijven kijken. Misschien willen jullie dit voor de kinderen, of gewoon voor jullie zelf. Dan is mediation voor jullie een goede optie. Tijdens een mediation kan het er af en toe hard aan toe gaan, maar ondanks dat kunnen jullie elkaar nog wel het licht in de ogen gunnen.

Mediation Almere is onderhandelen

Mediation Almere is onderhandelen over alles wat geregeld moet worden. En bij onderhandelen hoort geven en nemen. De mediator houdt in de gaten of jullie onderhandelingen in balans zijn. Mocht een van beide partijen onvoldoende voor zichzelf op kunnen komen, dan zal de mediator die persoon krachtiger maken door vragen te stellen of eventueel zelfs een caucus (een-op-een gesprek) te houden en tijdens dat gesprek uit te zoeken wat voor die persoon van belang is. De mediator vertaalt, maar zal nooit jullie eigen verantwoordelijkheid binnen dit proces overnemen. Het is en blijft jullie proces. De mediator is duidelijk en zal zich geen blad voor de mond nemen. Tijdens de mediation kan alles gezegd worden. Dat houdt natuurlijk niet in dat je elkaar voor de ergste dingen mag uitschelden of dat je respectloos mag doen.

Grenzen binnen mediation Almere

Zoals net als is aangegeven, zijn er bepaalde basiswaarden waarbinnen een mediation Almere plaatsvindt. Die worden door de mediator goed in de gaten gehouden. Een mediation dient te allen tijde veilig te zijn voor alle partijen. Het kan er dus heftig aan toe gaan, maar het moet veilig zijn en dus binnen kaders blijven. Dit is per situatie anders. Sommigen hebben eerder een gevoel van onveiligheid dan anderen en ook taalgebruik is per persoon verschillend. De mediator houdt scherp in de gaten wat nog wel en wat niet meer toelaatbaar is en vraagt hier ook naar bij jullie.

Wat valt er te regelen tijdens de scheidingsmediation Almere?

De eerste stap is bepalen onder welke voorwaarden jullie: ‘Ja’, tegen elkaar hebben gezegd.

Vervolgens wordt bepaald welke acties er nodig zijn om de scheiding financieel te regelen.

Een financiële scheiding is geen 1+1=2 berekening. Het is maatwerk, en daarom is het van groot belang dat jullie het samen eens zijn of worden over de invulling van die verdeling. Vervolgens kan  de mediator al deze zaken voor jullie uitrekenen of bepalen jullie de hoogte in onderling overleg. Eventueel verwijst de mediator jullie door naar een financieel adviseur als de zaken ingewikkelder liggen.

Te denken valt aan:

  • de kinderalimentatieberekening
  • de partneralimentatieberekening
  • de verdeling van de woning en de inboedel
  • de vermogensverdeling

Alle uitkomsten en bedragen worden vastgelegd in het convenant en/of in het ouderschapsplan, zodat het juridisch goed is vastgelegd.

Verder is er een mogelijkheid om emotioneel los te komen van elkaar en van deze situatie, dat gebeurt eigenlijk vanzelf en als jullie daar geen behoefte aan hebben, dan hoeft het niet.

En tot slot controleert de advocate of alles juridisch in orde is.

footer-logos