Mediation als startpunt, niet als eindpunt van je relatie!

Mediation als startpunt, niet als eindpunt van je relatie!

Tijdens de voorbereidingen van je huwelijk wil je niet denken aan de mogelijkheid dat jullie relatie zou kunnen stranden. Dit is natuurlijk begrijpelijk, je bent toekomstgericht en die toekomst wil je graag positief invullen. Toch blijkt het verstandig om de mogelijkheid van uit elkaar gaan serieus te nemen en invulling te geven, want…

bijna 1 op de 2 huwelijken strand.

Hoe kun je, zonder je relatie een dip te bezorgen, dan toch invulling geven aan een mogelijke scheiding? Of beter nog een mogelijke toekomstige scheiding ondervangen?

De belangrijkste reden voor mensen om uit elkaar te gaan, is de communicatie. Mannen en vrouwen communiceren op een ander niveau. De mediator zal tijdens de preventieve mediation door middel van doorvragen naar boven halen welke onbesproken verwachtingen en verlangens er tussen jullie over en weer spelen.

Naast deze onuitgesproken behoeften kan er door jullie, het toekomstige echtpaar in alle openheid gesproken worden over jullie gewenste huwelijksmodel (bijv. klassiek kostwinnershuwelijk of gelijkwaardige inkomens- en taakverdeling). Daarnaast is het belangrijk dat de vermogensrechtelijke en financiële aspecten tijdens het huwelijk en bij een eventuele echtscheiding besproken worden.

Schenkingen en nalatenschappen voor of tijdens het huwelijk zullen ook aan de orde komen, zodat deze tijdens huwelijk en bij echtscheiding niet tot problemen behoeven te leiden. Zelfs ideeën over (eventuele) kinderen en de bijbehorende verwachtingen zullen worden besproken. Bij het tot stand brengen van afgewogen huwelijkse voorwaarden kan de mediator een belangrijke rol vervullen. De communicatie en onderhandelingen tussen partijen wordt begeleid om op basis van wederzijdse belangen tot een voor hen optimale uitkomst te komen. Hiertoe bestaat een voor Nederland nog betrekkelijk nieuw middel: preventieve mediation.

footer-logos