Partneralimentatie

Na de scheiding is er een zorgplicht over en weer. Dit is in Nederland financieel geregeld door partneralimentatie. Partneralimentatie houdt de gemoederen flink bezig, als je het moet betalen, is het teveel en als je het ontvangt, is het te weinig. Waarschijnlijk kennen jullie de verhalen wel die rondgaan.

Partneralimentatie, wat is dat?

Partneralimentatie is om ervoor te zorgen dat je na scheiding over voldoende geld beschikt om rond te komen. Heb je na scheiding voldoende om van rond te komen? Dan is alimentatie op zich onnodig, maar ook dan zou je daar wellicht recht op kunnen hebben. Heb je onvoldoende geld om van rond te komen? Dan heb je recht op een financiële bijdrage van je ex-partner, mits die daarvoor voldoende verdiend. Er wordt gekeken naar de behoefte (wat heeft de een nodig) en naar de draagkracht (wat kan de ander missen). Deze twee onderwerpen samen bepalen of er alimentatie moet worden betaald en hoeveel. Zoals al eerder aangegeven, kunnen jullie samen bepalen wat de hoogte van het alimentatiebedrag wordt. Ook kunnen jullie de mediator een berekening voor jullie laten maken. Als jullie hier echt niet samen uitkomen, dan kunnen jullie aan de rechter vragen een uitspraak te doen.

Wanneer kan er sprake zijn van partneralimentatie?

  • Na beëindiging huwelijk
  • Na beëindiging geregistreerd partnerschap

Hoe lang duurt de zorgplicht?

  • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk/ geregistreerd partnerschap met kinderen;
  • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk/ geregistreerd partnerschap zonder kinderen, als het huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd;
  • Bij een huwelijk/ geregistreerd partnerschap zonder kinderen dat korter duurde dan 5 jaar, is de partneralimentatieverplichting de duur van het huwelijk.

De termijn gaat lopen op het moment van scheiding, dus op het moment dat het huwelijk/ geregistreerd partnerschap is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand.

Draagkracht bepalen voor partneralimentatie

De draagkracht voor de partneralimentatie wordt bepaald door middel van een rekensysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat de alimentatieplichtige een minimumbehoefte heeft. Schulden, woonlasten en zorgkosten zorgen voor een lagere draagkracht. Verder zal er eerst gekeken worden of er kinderalimentatie betaald moet worden. Kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie. Dit alles bij elkaar bepaalt of er draagkracht is.

Kan de partneralimentatie eerder stoppen?

Ja, zodra de alimentatie ontvangende ex-partner genoeg verdient, is partneralimentatie niet meer nodig.

Dit geldt ook als er wordt hertrouwt, als er een geregistreerd partnerschap wordt aangegaan, als je gaat samenwonen en bij overlijden.

footer-logos