Scheiden met een mediator of advocaat?

Wanneer kies je voor een mediator en wanneer voor een advocaat en wat zijn de verschillen?

Mediator

 • Communicatie onder begeleiding
 • Doel is wat goed is voor beide partijen
 • Samen afspraken maken
 • Geven en nemen
 • Naast elkaar staan
 • Met respect voor elkaar
 • Emotionele ondersteuning
 • Goedkoop in verhouding
 • Kortdurend (juridisch) traject

Advocaat

 • Communicatie via advocaat
 • Doel is wat het beste is voor één partij
 • Afspraken worden voor je gemaakt
 • Alles of niets
 • Tegenover elkaar (komen te) staan
 • Over grenzen heengaan
 • Emoties doen er niet toe
 • Duur in verhouding
 • Langdurend (juridisch) traject

Samenvatting

Samenvattend houdt dit in, dat als jullie er samen niet uit kunnen of willen komen en jullie de ander het licht niet meer in de ogen gunnen, de optie om beiden voor een advocaat te kiezen waarschijnlijk de beste optie is. Dit zorgt er echter voor dat jullie relatie nog meer onder druk komt te staan en jullie onderlinge conflict wordt versterkt. Als jullie samen kinderen hebben, dan is deze optie zeer belastend voor de kinderen, die altijd de dupe zijn van strijdende ouders. Verder is het traject waar jullie dan in terecht komen, langdurend en kostbaar. De vraag is of dit beter zal zijn voor jullie zelf op de lange termijn, voor de korte termijn kan het wellicht eventuele wraakgevoelens die spelen sussen.

Zijn jullie er echter van overtuigd, dat jullie met elkaar tot gezamenlijke afspraken kunnen en willen komen en zijn jullie beiden in staat, met behulp van de mediator, om te onderhandelen (geven en nemen) over de verdeling van jullie gemeenschappelijk goed en/of over de kinderen, dan is een mediator de juiste professional voor jullie scheiding. Het traject zal kortdurend zijn en aanzienlijk goedkoper.

Nog een verschil

De advocaat zal voor je vechten. Die zal proberen om het beste en het meeste voor je uit je zaak te halen. De advocaat is er voor jouw gewin, ten koste van heel veel of zelfs alles. De communicatie gaat via de advocaten, waardoor beslissingen en afspraken deels langs jullie heen verlopen.

Waar jullie je bewust van moeten zijn, is dat de mediator meerpartijdig is. Dat houdt in dat de mediator geen kant kan en mag kiezen. De mediator moet ten alle tijden zijn eigen neutraliteit waarborgen. Jullie bepalen namelijk zelf, in onderling overleg, hoe jullie de eigen scheiding vormgeven. De mediator ondersteunt jullie proces en jullie communicatie, maar mag zich niet bemoeien met de inhoud. Wat de mediator wel mag en ook zal doen, is zaken bespreekbaar maken. Tegelijkertijd blijven jullie verantwoordelijk voor de inhoud van jullie afspraken.

footer-logos