Stappenplan scheiding

Een scheidingsmediation is een heel proces, waarbij stap voor stap wordt gewerkt naar de uiteindelijke scheiding. De scheiding is pas rond als alle stappen, die hieronder staan uitgewerkt, zijn doorlopen.

Stap 1: Mediationovereenkomst

De mediation start zodra de mediationovereenkomst is getekend. Een registermediator is gehouden aan het mediationreglement, zoals is opgesteld door de Mediation federatie Nederland (MfN). Door de mediationovereenkomst te tekenen, zijn de regels voor de mediation voor jullie duidelijk en kan de mediation starten. Renske zal de gedragsregels en het mediationreglement met de startmail meesturen, maar je kunt ze ook hier vinden.

Stap 2: Opstellen convenant en ouderschapsplan

Om het (echtscheidings)convenant en ouderschapsplan in te kunnen vullen, zal er eerst gesproken moeten worden over wat jullie willen en wie wat gaat doen. Dit deel van de mediation kan de meeste tijd beslaan. Het ligt er erg aan of jullie onderling al afspraken hebben gemaakt, of dat er een mediator voor nodig is om jullie daarbij te helpen.

Om ervoor te zorgen dat echt alles van jullie scheiding wordt geregeld, zal de mediator jullie per onderwerp door jullie scheiding leiden. Of het nou over de kinderen gaat of over de financiƫn, alles komt aan bod.

Stap 3: Verzoekschrift indienen bij rechtbank, financiƫle scheiding

Zodra alles goed geregeld is en jullie het eens zijn met de inhoud van het convenant en het ouderschapsplan en de advocaat de stukken juridisch heeft gecontroleerd, kunnen de stukken worden ingediend bij de rechtbank. In Nederland mag dat nog steeds alleen door advocaten gedaan worden, maar gelukkig heeft In Overleg Mediators een hele fijne huisadvocaat die goed met jullie meedenkt en voor jullie de scheiding in zal dienen. Ook de advocaat controleert de stukken op inhoud.

Stap 4: Beschikking

De beschikking wordt afgegeven door de rechtbank, nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken. Helaas zijn jullie dan nog steeds niet officieel gescheiden, jullie zijn dan wel een heel eind op weg.

Stap 5: Akte van berusting en Inschrijving scheiding in de registers van de burgerlijke stand

Nadat de beschikking is ontvangen, zal de advocaat de aktes van berusting opstellen en aan jullie toesturen. De aktes van berusting zijn nodig om aan te geven dat jullie niet nog langer over jullie scheiding hoeven na te denken en daarmee geven jullie aan dat de echtscheiding echt mag worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Zodra jullie daar de bevestiging van binnen hebben, zijn jullie gescheiden.

Pas als alle stappen zijn doorlopen, is de scheiding definitief. Stap drie tot en met vijf duren vier tot acht weken. De tijd die nodig is om tot goede afspraken te komen en deze zorgvuldig vast te leggen in het convenant (stap een en twee) varieert sterk van geval tot geval. Gemiddeld kost dat een tot vier gesprekken bij de mediator. U kunt al binnen 6 weken gescheiden zijn, gemiddeld duurt het echter 3 maanden.

footer-logos