Tarieven

Als MfN registermediator ben ik aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan ik een toevoeging voor jullie of voor een van jullie beiden aanvragen, als jullie voldoen aan de inkomenseisen. De kosten bedragen dan €53,- of €105,- per persoon voor de gehele mediation. Het griffierecht kost dan €39,- per persoon. Mochten jullie hiervoor niet in aanmerking komen, dan kunnen jullie kiezen voor een van de onderstaande pakketprijzen.

Kosten per persoon
 • Mediation
 • Duur gesprekken
 • Duur gehele mediation
 • Ontbinding huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Inventarisatie
 • Koopwoning
 • Berekening kinderalimentatie
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Kindgesprek van 1 uur per kind
 • Extra aandacht voor emoties
 • Vermogensverdeling
 • Partneralimentatieberekening
 • Opstellen convenant
 • Uitwerken stukken, mail e.d.
 • Juridische controle stukken
 • Advocaatkosten
 • Indiening scheiding bij rechtbank
 • Griffierechten à € 145,50 inbegrepen
 • Inschrijving register burgerlijke stand
 • Nazorg naar behoefte

Pakket 1

Zonder minderjarige kinderen

600
 • 1 gesprek
 • 2 uur
 • 5 uur
 • X
 • X
 • Beperkt
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X

Pakket 2

Zonder minderjarige kinderen

800
 • 2 gesprekken
 • 4 uur
 • 8 uur
 • X
 • X
 • X
 • Beperkt
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X

Pakket 3

Met minderjarige kinderen

800
 • 2 gesprekken
 • 4 uur
 • 8 uur
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Beperkt
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X

Pakket 4

Met minderjarige kinderen

1000
 • 3 gesprekken
 • 6 uur
 • 12 uur
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Beperkt
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X

Pakket 5

Met minderjarige kinderen

1400
 • 5 gesprekken
 • 10 uur
 • 20 uur
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Uitgebreid
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X

Pakket A*

Ouderschapsplan

300
 • 2 gesprekken
 • 3 uur
 • 5 uur
 • X
 • X
 • X
 • X

Pakket B*

Ouderschapsplan

550
 • 4 gesprekken
 • 6 uur
 • 10 uur
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X

De tarieven van de mediationpakketprijzen zijn all-in. De enige kosten die erbij komen, zijn de kosten van de geboorteakte(s) van de kinderen, de huwelijksakte en de uitdraai van de basisregistratie personen als je in het buitenland geboren bent.  Voor PAKKET A en B geldt dat als het ouderschapsplan wordt ingediend bij de rechtbank, partijen per persoon bovenop de pakketprijs een bedrag betalen van € 250,- voor de kosten van de advocaat en het griffierecht.

Mocht een pakketprijs niet van toepassing zijn, dan geldt het uurtarief van € 151,- inclusief 21% BTW.

Noot: Als er is gekozen voor een pakketprijs en de uren worden overschreden, dan zal voor de rest van de uren het uurtarief gelden.

Alleenstaand

Inkomensnorm Raad voor Rechtsbijstand en eigen bijdrage bij mediation:
 • Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2016
 • Eigen bijdrage bij mediation
 • t/m €19.100,-
 • €53,-
 • €19.101 t/m €26.900,-
 • €105,-
 • Boven €26.900,-
 • Geen recht op toevoeging

Gehuwd, Samenwonend of eenoudergezin

Inkomensnorm Raad voor Rechtsbijstand en eigen bijdrage bij mediation:
 • Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2016
 • Eigen bijdrage bij mediation
 • t/m €26.500,-
 • €53,-
 • €26.501,- t/m €38.000,-
 • €105,-
 • Boven de €38.000,-
 • Geen recht op toevoeging
footer-logos