Wat te doen met pensioen bij echtscheiding?

Wat te doen met pensioen bij echtscheiding?

Wat te doen met pensioen bij echtscheiding?

Pensioen bij echtscheiding en nu? Wat te doen met pensioen bij echtscheiding en wat houd je pensioen eigenlijk in? En wil je daar nu al mee bezig zijn? Dit is een lastig onderwerp, omdat het met pensioen gaan nog zover weg lijkt en je helemaal niet bezig wilt zijn met dit lastige onderwerp. Je kunt je voorstellen dat het bespreken van de verdeling van het pensioen tijdens een scheidingsproces nog lastiger kan zijn. Je moet beslissen over een situatie die (meestal) pas jaren later werkelijkheid wordt. Verder kun je nu niet in een glazen bol zien hoe je leven er tegen die tijd uitziet en wat je dan wel of niet nodig hebt.

Een pensioen bestaat uit twee soorten:

  • ouderdomspensioen
  • partnerpensioen

Het ouderdomspensioen is algemeen bekend, die gaat tegenwoordig in op je 67e levensjaar. Wat kun je doen met het ouderdomspensioen? Ik benoem de opties hieronder.

Pensioenverevening na scheiding

Pensioenverevening is vastgelegd in de Wet vereveningpensioenrechten bij scheiding. Bij verevening hebben jullie recht op de helft van elkaars opgebouwde ouderdomspensioen dat ten tijden van jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. De vorm waarin jullie waren gehuwd of een geregistreerd partnerschap waren aangegaan, maakt daarbij niet uit. De enige uitzondering daarop is, als in jullie huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden, pensioenverevening hebben uitgesloten. Na pensionering en zolang als jullie leven, hebben jullie recht op het verevende deel van elkaars pensioen. Alles wat jullie na scheiding aan pensioen hebben opgebouwd, is voor jullie zelf.

Als jullie willen, mogen jullie je pensioen bij echtscheiding ook anders verdelen dan door de helft. Er kan voor allerlei andere percentages gekozen worden, zoals 60/40 of 20/80. Je ontvangt het ouderdomspenpensioen van je ex-partner zodra die met ouderdomspensioen gaat.

Helaas is het wel zo, dat de ouderdomspensioenuitkering beëindigd wordt, als de degene die het pensioen heeft opgebouwd, overlijdt. De vereveningsgerechtigde ontvangt dan niets meer van het ouderdomspensioen. Eventueel bestaat er dan nog een recht op het bijzonder nabestaanden pensioen. Dat ligt aan de regeling die jullie onderling bij scheiding hebben afgesproken en of de pensioenuitvoerder hierin voorziet. Mocht de vereveningsgerechtigde komen te overlijden, dan zal het volledige pensioen terugkomen bij degene die het pensioen heeft opgebouwd. 

Pensioen en samenwoners

Er is in de wet niets vastgelegd voor samenwoners. Dat betekent dat het pensioen bij scheiden oftewel bij beëindigen van de samenleving niet verdeeld zomaar verdeeld wordt. Mits dit is afgesproken in de samenlevingsovereenkomst of in het convenant bij uit elkaar gaan.

Een nadeel van pensioenverevening is dat de uitkering pas ingaat als de pensioenopbouwer met pensioen gaat en dat je, tot één van jullie overlijdt, nog steeds te maken hebt met elkaar. Tot die tijd ontvangt de vereveningsgerechtigde niets. Mocht je ex-partner dus besluiten langer door te werken, dan ontvang je als vereveningsgerechtigde niets totdat de pensioenopbouwer besluit met pensioen te gaan. 

Conversie:

Welke mogelijkheid heb je nog meer voor je pensioen bij echtscheiding? Conversie is de mogelijkheid om alle banden met je ex-partner te verbreken. Wat er gebeurt, is dat een deel van het ouderdomspensioen dat door je ex-partner is opgebouwd, aan je eigen tot nu toe opgebouwde pensioen wordt toegevoegd. Zodra je dus met pensioen gaat, heb je tegelijkertijd het ontvangen deel van je ex-partner erbij. Er bestaat na conversie geen recht meer op bijzonder nabestaanden pensioen.

Partnerpensioen wordt bijzonder partnerpensioen:

Ten tijde van jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap kan er partnerpensioen worden opgebouwd. Dit ligt wel aan de pensioenuitvoerder en je pensioenvoorwaarden. Het partnerpensioen is een uitkering dat na overlijden van de pensioenopbouwer uitgekeerd wordt. Na scheiding kan het partnerpensioen omgezet worden in bijzonder partnerpensioen. Als je ex-partner komt te overlijden kun je toch nog (bijzonder) partnerpensioen ontvangen. Over wat voor een bedrag het gaat, kun je op www.mijnpensioenoverzicht.nl vinden. 

Het bijzonder nabestaandenpensioen is opgenomen in de pensioenwet. In deze wet hebben gehuwden en samenwoners dezelfde rechten en plichten. 

Wanneer is er sprake van een partner en partnerpensioen volgens de pensioenuitvoerders? Als er sprake is van een:

  • huwelijk
  • geregistreerd partnerschap
  • samenlevingscontract en de partner is aangemeld bij het pensioenfonds

Afstand doen, geen enkel probleem.

Mocht het zo zijn, dat jullie niet willen verevenen en jullie ook geen conversie willen toepassen, dan kunnen jullie kiezen voor afstand doen. Wanneer zou je afstand willen doen van elkaars pensioen? Te denken valt aan een pensioen, waarbij jullie ongeveer evenveel hebben opgebouwd. Of omdat jullie simpelweg niet willen verevenen, of omdat jullie de waarde van het pensioen hebben verrekend bij de boedelverdeling.  

Geef de afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen binnen twee jaar na de scheiding door aan de betreffende pensioenfondsen via het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Dit formulier is te downloaden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/documenten/formulieren/2016/10/26/formulier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen

Afspraken over het bijzonder partnerpensioen geef je door met een kopie van het echtscheidingsconvenant. Verdeel je het pensioen niet, dan hoef je niet te informeren.

footer-logos