Woning verdelen bij echtscheiding

Woning verdelen bij echtscheiding

Woning verdelen bij echtscheiding; een onderwerp om tijd voor te nemen! Jullie gaan uit elkaar en jullie hebben een gezamenlijke koopwoning, dan is het van belang om alle mogelijkheden eens goed onder de loep te nemen. Tenslotte is de woning een belangrijk onderdeel van jullie scheiding.

Een aantal jaren geleden stonden veel woningen ‘onder water’. Dat betekende dat de afgesloten hypotheeklening voor de aanschaf van de woning hoger lag, dan de waarde van de woning op dat moment. Dit leverde dan problemen op met de woning verdelen bij echtscheiding.  In deze tijd van woning schaarste zie je juist het tegenovergestelde. De woning is meer waard dan de hoogte van de afgesloten hypotheeklening. Ik ga dan ook in dit stuk uit van woningen die meer waard zijn dan de hoogte van de hypotheeklast.

Wat kunnen jullie beslissen om te gaan doen met de woning verdelen bij echtscheiding? Er zijn meerdere opties, met verschillende resultaten en fiscale gevolgen:

1. De woning verkopen.  Jullie verkopen de woning en verhuizen beiden naar een nieuwe plek.

De overwaarde (eigenwoningreserve) moet in de nieuwe koopwoning gestopt worden en deze eigenwoningreserve mag vervolgens niet meer afgetrokken worden bij de IB-aangifte. Als je na verkoop gaat huren, dan mag je deze overwaarde vrij uitgeven. Let er wel op, dat als je binnen 3 jaar na verkoop van de eigen woning alsnog een eigen woning koopt, je de eigenwoningreserve nog steeds in je woning moet stoppen. Na die 3 jaar vervalt deze verplichting en is er geen sprake meer van eigenwoningreserve.

2. De woning onverdeeld laten. Als jullie bijvoorbeeld willen dat de kinderen (tijdelijk) in de woning blijven wonen, voor de rust of continuïteit, kunnen jullie afspreken dat één van jullie kan blijven wonen.

Als die persoon niet in staat is financieel de onverdeelde helft van de woning over te nemen (optie 3.), dan kunnen jullie beslissen beiden hoofdelijk aansprakelijk te blijven voor de gehele hypotheekschuld. Dit heeft wel een aantal consequenties, waardoor het van meerwaarde is om deze beslissing te nemen na goed overleg met een hypotheekadviseur en/of fiscaal adviseur bij echtscheiding. Let er ook op, dat degene die de woning heeft verlaten dan moet gaan huren, omdat de banken niet snel geneigd zijn een hypotheeklening te verstrekken, als ze weten dat de huidige woning niet wordt verkocht. Dat levert vanuit het gezichtspunt van de banken teveel risico op. Verder liggen de woningprijzen nu nog hoog, dat kan elk moment weer veranderen, zoals in het verleden al een aantal keren is gebleken.

3. De woning wordt van één van jullie. De ene partij koopt de andere partij uit.

Dit gaat via de notaris. Die zal een akte van verdeling opstellen, waardoor de woning en de hypotheek op naam van de partij die de woning overneemt komt. De hoofdelijke aansprakelijkheid vervalt dan bij de verkopende partij en komt geheel te liggen bij de kopende partij. Ook voor deze optie geldt dat het een meerwaarde is om deze beslissing te nemen na goed overleg met een hypotheekadviseur en/of fiscaal adviseur bij echtscheiding. De verkopende partij heeft waarschijnlijk recht op zijn/haar deel van de overwaarde van de woning. Die overwaarde noemen we de eigenwoningreserve, zie punt 1. voor de mogelijke consequenties.

Samenvattend is het onderwerp woning verdelen bij echtscheiding een belangrijk onderdeel, waar jullie duidelijke en goed doordachte afspraken over zullen willen maken. In Overleg Mediators helpt jullie graag op weg en zal al jullie afspraken netjes verwerken in het convenant!

Klik hier voor contact.

 

footer-logos